2105450037 Ταξιαρχών 126, Κορυδαλλός mobileartdesign30@gmail.com